Objavljeno: 18. 08. 2023.
Kategorija: Novosti

ALKA, ALKUŠA, FALKUŠA

Veliki hrvatski i svjetski brend krstari i brodi od glasovitoga Sinja do svjetskog Lisabona gdje je Hrvatska kao veliki povijesni brodograditelj na Svjetskoj izložbi 1998. postala prvo ime svijeta zahvaljujući jedinstvenoj povijesnoj gajeti falkuši gotovo jednako kao nekidan sa Sinjskom alkom i povijesnom pričom o plovidbi nevjerojatne povijesti, kulture i tradicije koja je utemeljila Hrvatsku evo za svih 308 godina.

Kakve li nacije! Od sinjega mora na Sinjskome polju do sinjega mora na pučinama Palagruže pa sve do Lisabona!

KALAFATI HRVATSKE POVIJESTI

Kalafati hrvatske povijesti od Cetinske krajine i Sinjske Gospe, sve su to pučine sinjega Sinja i njegovih pobjeda s dominacijom u krajevima koji su uvijek bili izvan domaka svjetskih velikana, iako su se toliko otimali za njih.

Ali kad se uzme uzde kopljanika Sinja, Cetinske krajine i legendi s predanjem Sinjske Gospe, onda ima tu nečeg kao i s veslima u rukama i nepreglednih posada junaštva i konjaničkih flota ovoga osobitog kraja koji je prekrio vječne stoljetne pučine i pučine zavičajnog krajobraza.

Tako da se tu neizbježno morala oploviti i stvoriti moć poput goleme poeme mora i mora, zemlje i zemlje na sinjskim pučinama. To je i održalo sinjsku vječnost, tu vječnu vitešku kišu koja oplođuje s koljena na koljeno.

 

Fotografija Alke: Turistička zajednica Sinj, autor Ivan Alebić