TEMELJEM ČLANAKA 76. do 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Temeljem čl. 76.-80. Zakona o javnoj nabavi  (broj "NN 120/16”, 114/22) Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:

  • PGN PROJEKT d.o.o., Dinka Šimunića 4, 21000 Split, OIB: 14978991580
  • KOTEKS d.d., Kralja Zvonimira 14, 21000 Split, OIB: 57001982985
  • TOFINUS d.o.o., Ruđera Boškovića 10, 21000 Split, OIB: 64746440175
  • BLUE STREAK d.o.o., Ruđera Boškovića 10, 21000 Split, OIB: 00196615102
  • DOLCE MANIA d.o.o., Mažuranićevo šetalište 1, 21000 Split, OIB: 62383619739
  • BERTOLINO INŽENJERING d.o.o., Mediteranskih igara 5, 21000 Split, OIB: 59286348143

Pravilnik o jednostavnoj nabavi 2023. godina

Plan nabave za 2023. godinu.