Lučka uprava SDŽ i njene djelatnosti

Lučka uprava SDŽ osnovana je 01.03.1999. godine radi upravljanja, izgradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

Djelatnosti Lučke uprave SDŽ

  • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  • gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
  • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje ),
  • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko - tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,
  • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
  • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
  • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  • obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom.