Zahtjev za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti

 

Za obavljanje gospodarskih djelatnosti  koje se obavljaju u lukama  i koje su neposredno u funkciji obavljanja osnovnih lučkih djelatnosti i s njima su u logističkoj, tehnološkoj ili ekonomskoj svezi,

potrebno je ishoditi koncesiju od nadležne lučke uprave na način da se dostavi ispunjeni ZAHTJEV  zajedno sa svim pripadajućim privitcima,  te isti poslati na e- adrese pravne službe  Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, nakon čega će Povjerenstvo za ocjenu zahtjeva za davanje koncesije ocijeniti predmetni zahtjev. Po ishođenju pozitivne ocjene zahtjeva, povjerenstvo će ravnatelju Lučke uprave predložiti sklapanje ugovora o koncesiji, koji se može sklopiti nakon donošenja Odluke Upravnog vijeća Lučke uprave  o davanju koncesije za obavljanje djelatnosti.

Sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama na lučkom području mogu se obavljati i druge djelatnosti ako je to propisano posebnim zakonom, kao i obavljanje drugih djelatnosti koje ne umanjuje ni otežava obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti predviđenih u članku 49. i 63. Zakona.

Zahtjev za koncesiju 2024

Kontakt:

Ana Fulgosi Grljušić
Mail: ana.fulgosi@lusdz.hr
Tel: 021 / 348 614 

Josipa Sesar
Mail: josipa.sesar@lusdz.hr 
Tel: 021 / 348 614 

Antonia Cvitković Kaselj
Mail: antonia.cvitkovic@lusdz.hr 
Tel: 021 / 348 614 

Pravni okvir

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 83/23 ) propisuje način obavljanja djelatnosti na lučkom području luka otvorenih za javni promet:

  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje ne zahtijevaju isključivo korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Ovu vrstu koncesija daje nadležna lučka uprava na zahtjev tražitelja.
  • Koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti, te ostalih gospodarskih djelatnosti koje zahtijevaju korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na lučkom području. Ovu vrstu koncesija daje nadležna lučka uprava na temelju raspisanog javnog prikupljanja ponuda.

Pravni akti kojima se detaljno uređuje postupak davanja koncesija i odobrenja su: