Objavljeno: 27. 07. 2011.
Kategorija: Novosti

Natječaj za izgradnju katamaranskog pristaništa

27. srpnja 2011. godine raspisan je natječaj za izgradnju katamaranskog pristaništa u luci otvorenoj za javni promet Milna, ukupne dužine pristanišne obale od 93,25 metra.

Postojeći pristan za prihvat katamarana postao je nefunkcionalan s obzirom da je predviđeno zatvaranje obalne prometnice u središtu naselja za promet vozilima nakon što se izgradi obilaznica naselja Milna. Radi što optimalnijeg gospodarskog razvoja cjelokupnog obalnog prostora naselja Milna novi pristan za prihvat katamarana udaljiti će se iz središta obalnog dijela naselja Milna na rt uvale Vlaška kod crkvice sv. Nikole (sv. Mikula) sukladno Prostornom planu uređenja Općine Milna.

Po projektu na dograđenu obalu za pristan katamarana moguće je privezati plovilo dužine do 70 metara ili 30 nautičkih plovila. Ukupna površina dograđenog zahvata u more je 485 m2. U zaobalnom dijelu zahvata je riješen parking za osobna vozila, korita za zelene površine i manipulativna asfaltna površina za opskrbu brodova. Projektom je predviđeno opremanje; poleri za privez broda JP 20 (6 kom), prstenovi za privez nautičkih plovila (31 kom), fentek bokobrani Ø 50/25 cm dužine 3 metra (6 kom). Novi obalni zid oblaže se kamenom poklopnicom 29x90x60 cm u dužini od 93 metra i kamenom obložnicom iznad razine mora veličine 25x60x10 cm u količini od 52 m2. Parapetni zid korita za zelenilo oblaže se kam. poklopnicama presjeka 30x5xslob. u količini od 82 m i obložnicama od kam. Bunje visine 25 cm u količini od 41 m2. Izrada kolničke konstrukcije za opskrbu brodova od 308 m2 ima predviđene slojeve; donji nosivi stroj (kameni materijal krupnoće Ø 0-63 mm razastiranje i valjanje), gornji nosivi stroj (asfalt BNS 32 d = 6 cm + asfalt AB 11 d = 4 cm).

Izgradnja novog katamaranskog pristaništa u luci Milna ima važnu ulogu u održivom razvoju otoka i međuotočkom povezivanju s obzirom na postojeću katamaransku liniju Split-Milna-Hvar. Početak radova očekuje se završetkom turističke sezone.