Objavljeno: 09. 03. 2023.
Kategorija: Novosti

ODLUKA O PONIŠTENJU PISANIH ZAHTJEVA ZA DODJELU KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI

Temeljem odredbi članka 58., a u svezi članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj:  158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), te odredbi članka 28. stavak (1) točka 13.  Statuta Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije donosim slijedeću:

ODLUKU

 

1. Poništava se Javni poziv za dostavu pisanih zahtjeva za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari objavljen dana 02.08.2022. godine na web stranicama Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, kao i finalnu listu za sklapanje ugovora o komunalnom vezu u luci Kaštel Stari objavljenu dana 29.11.2022. godine.

2. Odluka se objavljuje na web stranicama Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, i stupa na snagu danom donošenja.  

3. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije će raspisati novi Javni poziv za  dostavu pisanih zahtjeva za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

 

Ravnatelj
Domagoj Maroević, dipl.iur.

 

Napomena: Novi javni poziv objavit će se 28.prosinca 2022. na Internet stranicama Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije