Poziv za dostavu pisanih zahtjeva za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari
Objavljeno: 02. 08. 2022.
Kategorija: Novosti

Poziv za dostavu pisanih zahtjeva za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari

Na temelju članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN 94/07), Povjerenstvo za dodjelu komunalnih vezova u luci otvorenoj za javni promet Kaštel Stari,  02. 08. 2022. objavljuje:

 

POZIV

Za dostavu pisanih zahtjeva za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari

 

I.

Prikupljaju se pisani zahtjevi za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari.

II.

Opći uvjeti poziva:

Dostaviti pisani zahtjev mogu sve osobe koje imaju administrativno i stvarno prebivalište na području Grada Kaštela i moraju imati plovilo upisano u ispostavu nadležne Lučke kapetanije.

Plovilo koje je predmet zahtjeva za dodjelu komunalnog veza može biti maksimalne duljine 8 metara preko svega (LOA).

Pisani zahtjev za dodjelu komunalnog veza mora sadržavati:

  1. Obrazac zahtjeva
  2. Preslik osobne iskaznice podnositelja ili izvod iz sudskog registra
  3. Preslik upisnog lista ili plovidbene dozvole plovila koje je predmet zahtjeva za  komunalni vez
  4. Potvrda o statusu Hrvatskog branitelja (ukoliko posjeduje)

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe koje ispunjavaju uvjete.

Svaka osoba ima pravo dostaviti samo jedan pisani zahtjev za komunalni vez te za samo jedno plovilo.

III.

Pisani zahtjevi, zajedno sa ostalim traženim dokumentima dostavljaju se u zatvorenoj omotnici, osobno ili poštom preporučeno sa naznakom:

 

>>Zahtjev za dodjelu komunalnog veza u luci Kaštel Stari – ne otvaraj<<

LUČKA UPRAVA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Prilaz braće Kaliterna 10

21000, Split

 

IV.

Zaprimanje pisanih zahtjeva započinje 09. kolovoza, a završava 23. kolovoza 2022. godine.

Otvaranje pisanih zahtjeva obaviti će se u roku od 15 dana od završetka roka za dostavu od strane povjerenstva za dodjelu komunalnih vezova.

Valjanim pisanim zahtjevom smatrati će se zahtjev dostavljen na vrijeme i točkom II. propisanoj formi.

Nepotpuni zahtjevi kao i oni dostavljeni van propisanog roka neće se uzimati u obzir.

Ukoliko je osoba već dostavila kompletiranu dokumentaciju iz točke II. nije potrebno ponovo dostavljati pisani zahtjev za komunalni vez.

V.

Ovaj poziv će se objaviti na web stranicama Grada Kaštela, Zeleno i modro d.o.o. te Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije.

Rang lista koju će formirati povjerenstvo za dodjelu komunalnih vezova u luci Kaštel Stari biti će objavljena najkasnije 30 dana nakon otvaranja pristiglih pisanih zahtjeva i biti će temelj za potpisivanje Ugovora o komunalnom vezu.

 

U Kaštel Štafiliću, 02.08.2022.