Objavljeno: 27. 07. 2011.
Kategorija: Novosti

Sanacije i rekonstrukcije gata "Stari most" u luci Sumartin

Krajem mjeseca srpnja 2011. godine očekuje se završetak radova sanacije i rekonstrukcije gata "Stari most" u luci otvorenoj za javni promet Sumartin, procijenjene ukupne vrijednosti 5.115.000,00 kn. Izvođač radova, splitska tvrtka Cestar d.o.o., započela je s radovima u luci 20. siječnja 2011. godine te su oni obuhvatili: • dogradnju JZ obalnog zida u dužini od 117 metara,
 • rekonstrukciju SI obalnog zida u dužini od 113 metara,
 • uređenje okoliša sa AB koritima za zelenilo,
 • uređenje šetnice cijelom dužinom SI obalnog zida širine 2.3 metra omeđene
 • AB parapetnim zidom s kamenim opločenjem,
 • uređenje hidrantske, vodoopskrbne i elektroenergetske mreže,
 • izradu yacht ormarića za potrebe opskrbe brodova,
 • izradu AB propusta od dvije cijevi Ø 1000 mm obložene betonom za recirkulaciju mora,
 • nabavu i montažu novog lučkog svjetla,
 • nabava i montaža javne rasvjete,
 • nabavu i ugradnju polera JP-20, bitvica i prstenova za privez brodova,
 • izrada kolničke konstrukcije od donjeg nosivog stroja (kameni materijal krupnoće Ø 0-63 mm razastiranje i valjanje) i gornjeg nosivog stroja
 • (asfalt BNS 32 d = 8 cm + asfalt AB 11 E d = 5 cm) u površini od 1120 m2.

Nakon dovršetka dogradnje i rekonstrukcije gata "Stari most" raspolagati će se sa 45 komunalnih vezova, 40 nautičkih vezova i novom ribarskom iskrcajnom obalom za privez i opskrbu 3 do 4 ribarska broda istovremeno.