Objavljeno: 02. 11. 2011.
Kategorija: Novosti

Otvoreni radovi na izgradnji glavnog lukobrana u luci Makarska

U ponedjeljak, 24. listopada 2011. godine, povodom dana Grada, Predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor svečano je otvorila radove na izgradnji glavnog lukobrana u luci Makarska.

Do samog čina otvaranja radova izgradnje glavnog lukobrana uložena su znatna novčana sredstva. Grad Makarska uložio je 1.057.707,98 kn u izradu tehničke dokumentacije, a Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije uplatila je 596.160,00 kn vodnog doprinosa za svrhu izdavanja Potvrde Glavnog projekta. Također, valja napomenuti kako je Agencija za upravljanje državnom imovinom darovala kamen za nasip lukobrana u vrijednosti od 4.545.000,00 kn.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije Odlukom od 29. kolovoza 2011. godine pokrenula je otvoreni postupak javne nabave za izgradnju lukobrana u luci Makarska (I faza) te je nakon postupka pregleda i ocjene ponuda, Odlukom o odabiru od 22. rujna 2011. godine, kao najpovoljniji Izvođač izabran Pomgrad inženjering d.o.o.. Dana 17. listopada 2011. godine potpisan je i Ugovor o izgradnji lukobrana u luci Makarska – I. Faza u ukupnoj vrijednosti od 12.894.621,96 kn. Također je 29. kolovoza 2011. godine pokrenut otvoreni postupak javne nabave za pružanje usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje lukobrana te je kao najpovoljnija ponuda, Odlukom o odabiru od 29. rujna 2011. godine izabrana ponuda Instituta IGH d.d.. Dana 17. listopada 2011. godine potpisan je i Ugovor o pružanju usluga stručnog nadzora u ukupnoj vrijednosti od 157.440,00 kn.

Projekt lukobrana u luci Makarska sastoji se od dvije faze izgradnje. I Faza odnosi se na izgradnju konstruktivnog sklopa lukobrana (trup) s elementima za recirkulaciju mora (AB propusti), dok se II faza odnosi na uređenje unutarnje strane lukobrana (AB obalni zid i operativna obala).

U I fazi projekta izvode se sljedeći radovi:
* konstruktivni iskop sa plovila,
* izrada trupa lukobrana,
* izrada filterskog zaštitnog sloja,
* izrada zaštitnog vanjskog kamenometa,
* izrada AB propusta kod trup lukobrana,
* ugradnja svjetionika na glavi lukobrana i na rtu Sv. Petra.

Početkom 2012. godine očekuje se pokretanje otvorenih postupaka javne nabave za izgradnju II. Faze lukobrana te pružanja usluga stručnog nadzora nad izvođenjem istih. Završetak radova i otvaranje lukobrana očekuje se do početka sezone 2012. godine. Ukupna dužina lukobrana iznosi oko 240 metara, dok je širina na glavi lukobrana 50 metara. Dužina nove operativne obale sa unutrašnje strane je 228 metara, a njena ukupna površina iznositi će 1900 m2. Unutar novo formiranog zaštičenog akvatorija biti će moguće privezati još 110 nautičkih plovila.