RANG LISTA ZA DODJELU KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI
Objavljeno: 12. 04. 2023.
Kategorija: Novosti

RANG LISTA ZA DODJELU KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI

Na temelju članka 58., a u svezi članka 74. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i odredbama Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjela prihoda (NN 94/07), Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije 12.travnja 2023. donosi

 

RANG LISTU
ZA DODJELU KOMUNALNIH VEZOVA U LUCI KAŠTEL STARI

 

po javnom pozivu objavljenom 28.prosinca 2022., a sukladno dokumentaciji prikupljenoj do 19.siječnja 2023. te Prigovorima prikupljenim zaključno sa 25.veljače 2023.

Rang lista kao i broj bodova po svakom od kriterija iz poziva nalazi se u Prilogu 1.

U Listi u prilogu ne navode se podaci o zahtjevima koji nisu uzeti u obzir. Rang lista objavljuje se na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Lučke uprave SDŽ.

Utvrđeni redoslijed i izvršeno bodovanje je konačno.

 

U Splitu, 12.travnja 2023.
KLASA: 4-11-23-01001
URBROJ: 00-01-23-154

 

Ravnatelj

Domagoj Maroević, dipl.iur.

 

 

*Napomena: Temeljem projektne dokumentacije luka je projektirana za kapacitet od cca 160 brodica (komunalnih vezova). Konačan broj komunalnih vezova bit će određen tek prilikom fizičkog vezivanja u komunalnoj luci Kaštel Stari. Temeljem toga može doći do manjih odstupanja u broju komunalnih veza. Samim time, objavljena lista je ujedno i lista čekanja.