Bobovišća

I ja sam ovdje našo što i tražim, rekao je pjesnik i pisac Vladimir Nazor, kada se nakon puno godina vratio svome Braču, otoku bez vode i bez putova, i svojoj luci Bobovišća, gdje je proveo djetinjstvo. I danas ga, kad uplovite u mjesto, možete naći u blizini njegove kuće, kako sjedi okrenut moru i piše. Tko god navrati u Bobovišća, prođe kraj spomenika Nazoru.Bobovišća na Moru smještena su u uvali koja se pri dnu račva na luku Bobovišća i Vičju luku. Vičja je luka važan lokalitet s nalazima stare ilirsko-grčke civilizacije, a u obližnjem kanjonunalazi se zanimljiv kamen kojega ne zovu uzalud Turčinovom glavom. I on je česta meta izletnika jer duboki klanac koji se nastavlja na zaljev postao je okupljalište slobodnih penjača.Svih 80 Bobovišćana pripada bračkoj općini Milna. Udaljeni su samo dva-tri kilometra od Ložišća, kamenog spomenika kamenu, s kućama izgrađenima na živcu, takoreći jednaiznad druge, uz strme ulice, što godinama predstavlja izvor nadahnuća za fotografe i slikare.

Karakteristike luke:
Zemljopisna širina: 43° 21’ N
Zemljopisna dužina: 16° 28’ E
Dužina obale: A: 85,00 m
Površina kopnenog dijela: A: 583,84 ㎡ B: 101,22 ㎡
Površina akvatorija: A: 8 750,92 ㎡ B: 23 926,07 ㎡
Dodatne karakteristike luke:
Sve za kapetana
U samim Bobovišćima nema ni prodavaonica, ni ikakvih ustanova, čak ni bankomata. Za sve je potrebno otići do Milne, koja je udaljena 5 kilometara, ili do Supetra, do kojega ima 13.Iz Bobovišća vozi autobus do Milne i do Supetra te je tako mjesto povezano sa svim naseljima na Braču.
Sve za brod
Najbliže mjesto u kojemu se može doći do goriva, majstora ili kakvog dijela za brod jest Milna.