Drvenik Veli

Drvenik Veli, ili Veli Porat, glavna je luka na otoku Drveniku velom, koji od Drvenika malog dijele Drvenička vrata, s otočićem Maltom

Karakteristike luke:
Zemljopisna širina: 43° 26’ N
Zemljopisna dužina: 16° 08’ E
Dužina pristaništa: 66 m
Površina pristaništa: 264 m2
Površina akvatorija: 10850 m2
Dodatne karakteristike luke:
Sve za kapetana
U Drveniku Velom postoji dućan za nabavu onoga najnužnijega te pošta. Trajektom je povezan s Drvenikom Malim, Trogirom i Segetom Donjim.
Sve za brod
Za brodicu postoji jedino dobra volja mještana. Popravci i bilo kakve brodske potrebe mogu se namiriti jedino na kopnu.