Pučišća

Pučišća na sjevernoj bračkoj obali, uz Supetar su, sa svojih 1700 stanovnika, najveće naselje na otoku. Duboka uvala, u kojoj se nalaze, račva se na dvije manje: u Pučinski dolac i Stipansku luku, ali Pučišća je i izdaleka lako raspoznati po kamenolomu lijepa imena Veselje s njegove sjeveroistočne strane.Kamen na kamenu. Život od kamena i život za kamen – to je ukratko o Pučišćima. Kamenoklesarska tradicija nastavlja se i danas kroz školu. Kamen iz kamenoloma Veselje otplovio je, kažu, do Amerike za izgradnju Bijele kuće, a sam kamenolom je 1455. bio zakupio i od njegova kamena izrađivao svoja djela veliki majstor Andrija Aleši.Drugi naziv za Pučišća je Luka kula. Od nekadašnjih trinaest kaštela sačuvano ih je sedam, između ostalih i onaj obitelji kipara Deškovića. Vrijedi doći u Pučišća već samo i zato da se prošeće kraj kaštela. Pučišća su mjesto bogate kulture i tradicije – prva privatna škola otvorena je 1516. godine, a javna čitaonica 1868. – i Pučišćani njeguju sve lijepo i danas. Sve je kameno, ali duša nije!

Karakteristike luke:
Zemljopisna širina: 43° 20’ N
Zemljopisna dužina: 16° 44’ E
Dužina obale:
Površina kopnenog dijela: 4 214,80 ㎡
Površina akvatorija: 45 301,95 ㎡
Dodatne karakteristike luke:
Sve za kapetana
Ne samo da u Pučišćima ima dućana i restorana, ambulante, pošte i bankomata, nego je tu i knjižnica.Autobusnom su vezom Pučišća spojena sa Supetrom, do kojega ima 28 kilometara, a tim i s cijelim otokom.
Sve za brod
Baš sve što treba za brod moguće je naći u samoj luci: i stručnjake i potrebne dijelove.