Sumartin

U Sumartinu, na istočnoj strani otoka, inače najmlađem naselju na otoku Braču, nalazi se najstarije brodogradilište na Jadranu

Karakteristike luke:
Zemljopisna širina: 43° 16’ N
Zemljopisna dužina: 16° 52’ E
Dužina pristaništa: 424 m (u planu dodatnih 80 m)
Površina pristaništa: 1 102 m2 (520 m2)
Površina akvatorija: 22 459 m2 (4 380 m2)
Dodatne karakteristike luke:
Sve za kapetana
U malome Sumartinu postoje prodavaonice za opskrbu, pošta i bankomat, dok do ambulante valja otići u Selca, a do veterinara u Supetar.Sumartin je spojen autobusima s otokom Bračom – do Selca ima tri kilometra, a do Supetra 39. Iz Sumartina ide redovita trajektna linija za Makarsku. U mjestu postoji crpka za brodsko gorivo.
Sve za brod
Mnogo toga oko brodskih popravaka dade se srediti u samome mjestu. Ako je kvar veći, valja poći dalje.