Zenta

Karakteristike luke:
Zemljopisna širina: 43°30' N
Zemljopisna dužina: 16°27' E
Dužina obale:
Površina kopnenog dijela: 40 706,45 ㎡
Površina akvatorija: 76 617,02 ㎡
Dodatne karakteristike luke:
Sve za kapetana
Sve za brod