Zapadna obala

Karakteristike luke:
Zemljopisna širina: 43°30' N
Zemljopisna dužina: 16°25' E
Dužina obale: 720 m
Površina kopnenog dijela: 1 425,76 ㎡
Površina akvatorija: 47 863,24 ㎡
Dodatne karakteristike luke:
Sve za kapetana
Sve za brod