Objavljeno: 28. 01. 2022.
Kategorija: Postupci javne nabave u tijeku

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 2. I 3. FAZU UREĐENJA LUKE KRILO JESENICE

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA 2. I 3. FAZU UREĐENJA LUKE KRILO JESENICE

Rok za dostavu ponuda je 18.02.2022. godine u 12:00 sati.