Objavljeno: 24. 08. 2021.
Kategorija: Postupci jednostavne nabave

NABAVA USLUGA REVIZIJE U SKLOPU PROJEKTA "DOGRADNJA VANJSKOG VEZA LUKE SUĆURAJ"

NABAVA USLUGA REVIZIJE U SKLOPU PROJEKTA "DOGRADNJA VANJSKOG VEZA LUKE SUĆURAJ"

Rok za dostavu ponuda je zaključno do 02.09.2021 do 08:00 sati. 

Napomena: poziv je istovremeno upućen određenom broju gospodarskih subjekata. 

PONIŠTENO!