Objavljeno: 20. 07. 2020.
Kategorija: Poziv na savjetovanje gospodarskim subjektima

Poziv na savjetovanje za „Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš- 2 faza“

Poziv na savjetovanje za „Uređenje luke otvorene za javni promet Omiš- 2 faza“

Prethodno savjetovanje od 03.07.2020. do 13.07.2020. godine do 12:00 sati. 

2. Poziv na prethodno savjetovanje od 20.07.2020. do 03.08.2020. godine do 12:00 sati.

Sva ostala potrebita dokumentacija  se nalazi na stranicama EOJN RH ili se može na Zahtjev dobiti od tehničke službe Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, a koja zbog veličine datoteka ne može biti "uploadan-a". 

Mapa A1 – Građevinski i geotehnički projekt pomorskih građevina ( NAPOMENA: zbog veličine datoteke istu nije moguće učitati pa molimo zainteresirane gospodarske subjekte  da se prethodno najave na kontakt telefone ili mail  osoba zaduženih za kontakt navedenih  u prijedlogu Dokumentacije o nabavi kako bi nesmetano mogli preuzeti  predmetnu  dokumentaciju potrebnu za izradu ponude)