Objavljeno: 06. 09. 2021.
Kategorija: Postupci jednostavne nabave

Predmet nabave su usluge revizije za potrebe naručitelja u sklopu projekta ˝Dogradnja vanjskog veza Sućuraj˝

Predmet nabave su usluge revizije za potrebe naručitelja u sklopu projekta ˝Dogradnja vanjskog veza Sućuraj˝

Rok za dostavu ponude je 13.09. 2021. godine do 08:00 sati.

Napomena: poziv je istovremeno upućen određenom broju gospodarskih subjekata.