Objavljeno: 01. 09. 2021.
Kategorija: Poziv na savjetovanje gospodarskim subjektima

Prethodno savjetovanje za nabavu "Električki bicikli sa stalcima za parkiranje električnih bicikala s punjenjem, e-klupa i totema u luci Stari" Grad, o. Hvar

Prethodno savjetovanje za nabavu "Električki bicikli sa stalcima za parkiranje električnih bicikala s punjenjem, e-klupa i totema u luci Stari" Grad, o. Hvar

Prethodno savjetovanje traje zaključno do 06.09.2021. do 10:00 sati.