Objavljeno: 25. 10. 2022.
Kategorija: Postupci javne nabave u tijeku

SANACIJA I UREĐENJE LUČICE U DRVENIKU

SANACIJA I UREĐENJE LUČICE U DRVENIKU

Rok za dostavu ponuda je 23.11.2022. godine do 12:00 sati.