Objavljeno: 26. 10. 2022.
Kategorija: Postupci javne nabave u tijeku

SANACIJA NADMORSKOG DIJELA OBALNE TRASE NA PREDJELU NOVO RIVA, STARI GRAD

SANACIJA NADMORSKOG DIJELA OBALNE TRASE NA PREDJELU NOVO RIVA, STARI GRAD

Rok za dostavu ponude je 17.11.2022. do 11:000 sati.