Objavljeno: 26. 10. 2022.
Kategorija: Postupci javne nabave u tijeku

SANACIJA OBALNOG ZIDA NA POTEZU IZMEĐU POSTOJEĆEG DRVENOG MOSTA I PREDJELA SOLINE, GRAD TROGIR (DIONICA 2)

SANACIJA OBALNOG ZIDA NA POTEZU IZMEĐU POSTOJEĆEG DRVENOG MOSTA I PREDJELA SOLINE, GRAD TROGIR (DIONICA 2)

Rok za dostavu ponuda je 17.11.2022. godine do 10:00 sati.