Objavljeno: 06. 09. 2019.
Kategorija: Postupci jednostavne nabave

Stručni nadzor nad radovima " Dogradnja vanjskog veza Sućuraj"

Stručni nadzor nad radovima " Dogradnja vanjskog veza Sućuraj"

Rok za dostavu ponuda: 12.09.2019. do 09:00 sati. 

Postupak je poništen.