Dogradnja luke Bol - Brač

Naziv projekta:

Dogradnja luke Bol - Brač

Kratki opis projekta:

Projekt Dogradnja luke Bol – Brač ima za cilj unaprjeđenje infrastrukture luke Bol u svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete usluga u pomorskom prometu, kroz izgradnju kvalitetnog pristaništa luke za javni promet. Unaprjeđenje infrastrukture planirano je kroz izgradnju glavnog lukobrana luke, izgradnju vanjskog veza (namijenjenog za javni linijski promet) u korijenu glavnog lukobrana i spojne dionice prema postojećoj obali, izgradnju sekundarnog lukobrana luke, izgradnju unutarnje operativne obale i zaobalnih površina luke, izgradnje pristupnog gata, izgradnja pristupne utvrdice te dvije građevine na kopnu, mješovite namjene.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Cilj projekta je dogradnja luke Bol kako bi se osigurali potrebni uvjeti za što kvalitetniju integraciju mjesta Bol u kvalitetnu širu prometnu mrežu te svladale ključne prepreke za lokalni gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života i mobilnosti lokalnog stanovništva. Potreba za efikasnijom prometnom povezanosti otoka je neophodna za održivi razvoj mjesta Bol na otoku Braču.

Svrha projekta je dogradnja i opremanje lučke infrastrukture potrebne za poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva Bola i njegovo zadržavanje na otoku te kvalitetnu integraciju mjesta u kvalitetnu širu prometnu mrežu u cilju savladavanja ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast.

Ukupna vrijednost i iznos koji sufinancira EU:

Ukupna vrijednost projekta: 12.123.819,18 EUR

Ukupno prihvatljivi troškovi: 7.023.162,50 EUR

Iznos koji sufinancira EU: 4.479.394,78 EUR

Razdoblje provedbe projekta: 01.01.2024. – 31.12.2025.

Kontakt osoba za više informacija:

Ana Fulgosi

ana.fulgosi@lusdz.hr