Dogradnja vanjskog veza Sućuraj

U cilju savladavanja ključnih prepreka za lokalni gospodarski rast, a u svrhu povećavanja kvalitete života i gospodarskog prosperiteta otočana, projektom će biti provedena integracija otoka Hvara te mjesta Sućuraj u širu prometnu mrežu. Svrha projekta nije ostvarenje profita već stvaranje sadržaja kojima će se poboljšati kvaliteta života otočana i njihovo zadržavanje na otoku kako bi se smanjila tendencija odumiranja otoka. Cilj projekta je pružiti otoku Hvaru održive i moderne usluge prijevoza tijekom cijele godine bez obzira na pritisak turizma i time poboljšati dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočnim zajednicama što će povećati kvalitetu života otočana na način da će se povećati kapacitet trajekta koji prometuje linijom Sućuraj – Drvenik, uz zadržavanje postojećih linija. U mjestu Sućuraj je organizirana trajektna linija i potreba za njom postoji ali trenutna kvaliteta i sigurnost pristaništa i kapacitet trajekta koji prometuje na toj liniji na zadovoljava potrebe lokalnog stanovništva. Nekvalitetna povezanost s kopnom tijekom cijele godine je ključni čimbenik koji narušava kvalitetu života i gospodarski prosperitet. Realizacija projekta ostvariti će spomenute ciljeve te će se dograditi luka otvorena za javni promet županijskog značaja Sućuraj na način da će se realizirati izvedba trajektnog pristaništa gata u duljini 80,0 metara. S obje strane gata predviđena je postava ukrcajno – iskrcajnih rampi pojedinačne duljine 20,0 m dok je u zaleđu rampi planiran plato do spoja s postojećom čekališnom površinom.

 

Korisnik projekta: Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije


Trajanje projekta:   01.06.2015. – 31.12.2021.


Ukupna vrijednost projekta: 21.804.654,56 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi : 21.461.092,06  kn

Ukupna bespovratna sredstva: 21.390.543,44 kn

 

Kontakt osoba za više informacija: Domagoj Maroević, ravnatelj 
ravnatelj@lusdz.hr