DRVENIK

MOST DRVENIKA S HVAROM

 

     Gdje ćeš ljepše nego iz Drvenika na Hvar. Ta veza sa Sućurjem na najjužnijoj ili najistočnijoj punti otoka Hvara dušu je dala jer se i ne snađeš a već si na otoku. Ljeti za onih nesnosnih vrućina i prometnih opterećenja Drvenik je spas za Hvar. A i za Korčulu. Pozicija Drvenika je kao izmišljena. Mjesto malo tko dobro poznaje jer je tranzitno premda je prekrasno ako prošetate duž njegove otegnute obale prema mandraču usred mjesta. To možete sebi priuštiti kad vam se dogodi da vam utekne trajekt pa ga morate čekati da se vrati.

 

BRZO IZ ZAGREBA

 

      Međutim, punta Sućuraj ili Sućurje kako neki zovu, otok Hvar dijeli od kopna tako kratko da ne stignete ni napraviti nekoliko atraktivnih fotografija svjetionika na rtu Sućurja i Biokova koje iz jednog kuta možete uhvatiti u kadar čak i kao pozadinu. Drvenik je spasonosna veza za otok Hvar. Izgradnjom autoceste Zagreb – Split – Dubrovnik stvara se izuzetna pogodnost. Začas možete na Hvar izravno iz Zagreba.

      Time trajektna luka Drvenik postaje izuzetni izazov za ambicije županijske Lučke uprave koja inicira izgradnju sve boljih pristaništa. Ljeti se tu odvija ubitačan promet, u jednom od prošlih brojeva Lučkog vjesnika objavili smo fotoreportažu o toj «neuralgičnoj» točki koja se proteže kao most nad morem između Sućurja i Drvenika.

 

LUKA IZVAN MJESTA

 

      Na sadašnjoj lokaciji danas ne postoje izgrađeni pomorsko-građevinski objekti već se radi o neizgrađenoj obalnoj liniji i obalnom zaobalnom prostoru na poziciji između Jadranske magistrale i mora. Danas na lokaciji nema ni izgrađene infrastrukture već se projektom predviđa potpuno uređenje prostora nove trajektne luke uključivo s pristupnom cestom od lokacije do Jadranske magistrale. 

    Projekt obuhvaća izgradnju novog trajektnog pristaništa u Drveniku na novoj lokaciji izvan urbanog dijela mjesta uz Jadransku magistralu čime bi se omogućio redovni trajektni promet na linijama Drvenik – Hvar – Korčula s operativnom obalom i operativnom površinom sa svim  sadržajima koji u cjelini omogućuju funkcioniranje trajektne luke na najvišoj razini.    

      Projektno rješenje omogućava prihvat i siguran boravak na vezu trajekata po svim vremenskim uvjetima te prateće objekte na zaobalnom platou za prihvat ljudi i vozila. Postojeći trajektni pristan, smješten u središtu naselja Drvenik, sasvim je neuvjetan i ograničava turistički razvoj naselja.

 

NA METI PUTNIKA

 

      Iz trajektne luke Drvenik uspostavljena je trajektna linija prema Sućurju (otok Hvar), te prema Dominču (otok Korčula). Nova planirana lokacija oko 2 km zapadno u odnosu na postojeći trajektni pristan, pridonijet će gospodarskom razvoju naselja, uglavnom ugostiteljsko-turističkim sadržajima, smanjenju prometnih zastoja i gužvi u centru naselja Drvenik, te će se omogućiti brža i bolja povezanost obale i srednjodalmatinskih otoka.

      Izgradnja i uređenje trajektne luke Drvenik utjecat će i na unapređenje demografskih struktura u općini Gradac kao i unutar šireg područja u pogledu više stope aktivnosti stanovništva, bolje povezanosti otoka i kopna, što može dijelom spriječiti iseljavanje s otoka ili privući nove stanovnike na otoke, s izgledom za nova zaposlenja.

       Prostorna struktura područja određena je važećim Prostornim planom uređenja općine Gradac. Zajamčeni porast prometa predviđa se zbog spojne ceste čvor Ravča – Drvenik i tunela Drvenik. Radi se zbilja o pravom prometnom raskrižju koje privlači iz svakojakih interesa, a turistički je već i dosad na meti svakog putnika.