KOMIŽA

KOMIŽA

Izrada izvedbenog projekta zamjene dotrajale opreme, elektroinstalacija, javne rasvjete i vodovodnih instalacija na lukobranu Komiža.