KRILO JESENICE

Izrada geodetskog i batimetrijskog snimka lučkog područja te izrada idejnog projekta uređenja luke Krilo Jesenice.