SUĆURAJ

SUĆURAJ

Sufinanciranje izrade idejnog projekta uređenja i dogradnje luke Sućuraj i studije utjecaja na okoliš.

PUČIŠĆA

PUČIŠĆA

Izrada idejnog projekta uređenja obalnog pojasa i izrada izvedbenog projekta sanacije pomorsko građevinskih objekata u luci Pučišća.

OMIŠ

OMIŠ

Izrada geodetskog i batimetrijskog snimka lučkog područja te izrada idejnog projekta uređenja i dogradnje luke Omiš.

MILNA

MILNA

Sufinanciranje izrade  projektne dokumentacije potrebne za ishođenje lokacijske dozvole rekonstrukcije operativne obale za privezište u luci Milna na predijelu Racića.

KOMIŽA

KOMIŽA

Izrada izvedbenog projekta zamjene dotrajale opreme, elektroinstalacija, javne rasvjete i vodovodnih instalacija na lukobranu Komiža.

HVAR

HVAR

Izrada geodetskog i batimetrijskog snimka lučkog područja i idejnog projekta izgradnje luke na lokaciji Križna luka Hvar.

Sufinanciranje izrade glavnog projekta sanacije starog porta.


BOL

BOL

Izrada geodetskog i batimetrijskog snimka lučkog područja, idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš, sve u sklopu projekta dogradnje luke Bol, te ishođenje odgovarajuće lokacijske dozvole.

12